Neuscorrectie (rhinoplastie)

If the nose fits the face...

Rhinoplastie of neuscorrectie wordt niet voor niets de koninginneningreep van de esthetische chirurgie genoemd. De neus staat centraal in het gelaat en het resultaat is voor iedereen zichtbaar. Laat je daarom enkel opereren door een ervaren neuschirurg! Lees verder op de pagina en laat je overtuigen!”

Hoe ziet de neus eruit?

Schematisch gezien bestaat het uitwendige neusskelet (neuspyramide) uit drie delen:

 • Bovenste benige deel (neusbeenderen)
 • Middenste kraakbenige deel (triangulaire kraakbeenderen)
 • Onderste kraakbenige deel (neustip)

Wat is een neuscorrectie?

Een neuscorrectie is een ingreep aan de neus om de vorm en/of functie van de neus te verbeteren.


Wie komt in aanmerking?

Mensen met aangeboren of traumatische vormafwijkingen van de neus. De meest frequent voorkomende voorbeelden zijn:

 • Hump of knobbel:
  is een benige en/of kraakbenige ‘verhoging’ van de neusrug, waardoor de neus in profiel fors en vaak onfraai voorkomt. Dit kan het gevolg zijn van een neustrauma maar kan ook perfect aangeboren zijn.
 • Scheefstand of deviatie:
  kan zich voordoen ter hoogte van het benige (bovenste) deel van de neus, het kraakbenige (middenste) deel of ter hoogte van de neustipregio (onderste deel). Niet zelden is er een scheefstand over verschillende delen van de neus. Scheefstand van de neus ontstaat vaak door een breuk in het neusbeen (bijvoorbeeld door een sport-trauma). Aangeboren scheefstand is ook mogelijk. Zeer vaak is er bij scheefstand van de uitwendige neus ook een scheefstand van het neustussenschot, dat eveneens moet worden aangepakt.
 • Overprojectie of te grote neus:
  indien de benige en/of kraakbenige structuren van de neus te prominent zijn ontwikkeld neemt de neus te grote afmetingen aan. Vaak gaat dit gepaard met neusverstoppingsklachten door versmalling van de neusingang.

Hoe gebeurt een neuscorrectie?

Een rhinoplastie wordt uitgevoerd in de operatiezaal van het ziekenhuis, onder algemene anesthesie.
Er zijn twee technieken:

Gesloten techniek:
alle incisies liggen in de neus, onzichtbaar voor het oog. Toegepast bij correctie van het neusdorsum (verwijderen hump, rechtzetten neusbeenderen, …) zonder uitgebreid werk aan neustipregio en/of kraakbenig neusdorsum.

Open techniek (externe rhinoplastie):
incisie ter hoogte van het columella (neusbrug), verlengd naar inwendige incisies. Biedt bredere toegang voor uitgebreid tipwerk en/of aanpassingen van het kraakbenige middenste deel van het neusskelet.

Neustamponnade: op het einde van de ingreep, na sluiten van alle incisies wordt de neus lichtjes opgestopt met een dunne gaastampon, gedrenkt in zalf. Hoofddoel hiervan is beperken van bloedverlies en reductie van zwelling. De gaastampon wordt na 24u verwijderd.

Neuskapje (spalk): er wordt geëindigd met het aanbrengen van een speciaal kapje uit kunststof op het neusdorsum (neusrug), ter ondersteuning van het skelet en reductie van zwelling van de huid en weke delen van de neus. Dit blijft 1 week ter plaatse en wordt poliklinisch verwijderd.

Enkele filosofische overwegingen

Ieders aangezicht is uniek. De neus neemt een bepalende plaats in het aangezicht in. Ze geeft je gezicht karakter, definitie, eigenheid, etniciteit, charisma en charme. Door de neus van vorm te veranderen, verandert het aangezicht in zijn geheel vaak ook.

Neuschirurgie is daarom ook aangezichtschirurgie en moet ook in dat kader geëvalueerd en geïnterpreteerd worden. Het is cruciaal dat de neus en het aangezicht na neuschirurgie zijn eigenheid behoudt. Het is nooit de bedoeling van een neuscorrectie om een ‘ander persoon’ te creëren. Door kleine wijzigingen aan te brengen aan de neus wordt er gestreefd naar een perfecte balans met de rest van het aangezicht. Over-correcties en wensen die niet stroken met deze filosofie worden ten alle tijden vermeden.

Neuscorrecties worden terecht beschouwd als de ‘koninginneningreep’ van de esthetische chirurgie. Zelden is chirurgie meer uitdagend en persoonlijk.

Bovendien kan het resultaat nooit gecamoufleerd worden. Daarom moet deze ingreep uitgevoerd worden door een expert, die zowel de specifieke scholing hiervoor heeft genoten, de nodige praktijkervaring bezit als zich continu blijft bijscholen door het volgen van cursussen en congressen. Check zeker of jouw chirurg deze kwalificaties bezit!

Het resultaat

Bij het verwijderen van het neuskapje en de steristrips ongeveer een week na de ingreep kan je in grote mate al zien welke veranderingen er zijn aangebracht.

Door zwelling van de huid zijn fijne wijzigingen (bijvoorbeeld tipverfijning) pas na verschillende weken tot maanden duidelijk. Algemeen wordt aangenomen dat de neus zijn definitieve vorm heeft bereikt na ongeveer een jaar. Zelfs daarna kunnen nog subtiele veranderingen optreden.

Praktisch

Voorbereiding van een neuscorrectie

 • Je komt eerst op raadpleging
 • Er wordt een anamnese afgenomen (dwz je vertelt je klachten en/of wensen)
 • Er wordt een klinisch onderzoek, inclusief neusendoscopie uitgevoerd
 • Er worden foto’s gemaakt
 • Aan de hand van deze foto’s worden de problemen beschreven en oplossingen voorgesteld
 • Er wordt een doorgankelijkheidsmeting van de neus (rhinometrie) uitgevoerd
 • Indien concrete planning gewenst is wordt een operatiedatum vastgelegd

Om privacy en rust voor en na de ingreep te garanderen bieden we je graag een één-persoonskamer aan.

Let wel: er kunnen supplementen aangerekend worden door het ziekenhuis indien je verblijft op een één-persoonskamer. Indien gewenst kan een prijssimulatie worden aangevraagd bij de facturatiedienst. Vraag ook best na bij je hospitalisatieverzekering of deze supplementen worden terugbetaald.

Neuscorrectie (rhinoplastie)

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x