Fillers Kaulille

Fillers als anti rimpelbehandeling in Kaulille

Wat zijn injecties met rimpelvullers of fillers?

Rimpelvullers zijn injecteerbare gels. Het is mogelijk deze gels in te spuiten in een rimpel zodat deze wordt ‘opgevuld’.

Waarom een rimpelvuller of filler?

Veroudering in het gelaat gaat gepaard met verlies aan volume en het vormen van rimpels. Rimpelvullers zijn een krachtig middel om tekenen van vermoeidheid en veroudering weg te werken zonder operatie. Bovendien kan dit op een manier dat dit niet zichtbaar hoeft te zijn voor de buitenwereld en dat u uw natuurlijke expressie en uitstraling behoudt.


Wie komt in aanmerking voor deze behandeling?

Rimpelvullers zijn een belangrijk middel om het gelaat een jonger, frisser of minder vermoeid uitzicht te geven. En dit zonder operatie. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kunnen rimpelvullers gebruikt worden, hoewel de meeste patiënten een meer gevorderde leeftijd hebben. Enkel indien er te veel verslapping is opgetreden in het gelaat, zal een chirurgische ingreep of dermale peeling aangeraden worden.De merknamen van de bekende producten of spierverslappers die in The Face Clinic gebruikt worden, mogen vanuit wettelijk oogpunt niet vermeld worden (artikel 9 §1 van de wet op de geneesmiddelen van 25.03.1964).Welke zones kunnen behandeld worden?

In principe kunnen rimpelvullers gebruikt worden voor het verbeteren van alle rimpels in het gelaat en om volume te herstellen waar dit door veroudering is verdwenen.

De meest voorkomende rimpels die behandeld worden zijn:

-de neus-lippen plooi (nasolabiaal plooi)
-de mondhoeken (marionetlijnen)
-de voorhoofdsrimpels
-de rokerslijnen rond de mond

De meest geschikte zones om volume toe te voegen zijn:

-de lippen
-de jukbeenderen
-groeven onder de ogen (walletjes)
-de kin.


Botox injecties of fillers voor rimpels te Kaulille Dr. Gert Jeunen en Dr. Charlotte NelissenBotox injecties of fillers voor rimpels in Kaulille bij Dr. Charlotte Nelissen en Dr. Gert Jeunen

Welke herstelperiode is noodzakelijk?

Indien er rimpels worden opgevuld is het normaal dat er een lichte zwelling optreedt op de plaats van injectie gedurende 1 of 2 dagen. Alleszins is het toegestaan om enkele uren na de behandeling make-up aan te brengen. Soms zal er ook wat blauwverkleuring te zien zijn ten gevolge van bloeduitstortingen. Het is dan ook van het grootste belang dat u uw arts inlicht indien u lijdt aan hoge bloeddruk, indien u makkelijk bloedt, of indien u bloedverdunners inneemt.

Hoe verloopt de procedure?

Bij een eerste consultatie zal steeds een analyse gemaakt worden van uw gelaat en zullen er foto's worden genomen. Dan wordt samen bekeken welke zwakke punten een ongunstige invloed hebben op uw uitzicht. Eens het behandelingsplan is opgemaakt duurt de injectie van de rimpelvullers zo'n 15 tot 30 minuten. U dient best op de raadpleging te komen zonder make-up. De huid wordt eerst ontsmet en vervolgens worden een tiental injecties met een fijn naaldje gegeven. Voor de meeste patiënten is plaatselijke verdoving niet nodig, hoewel dit kan op vraag. Vooral voor de lippen is dit vaak een goede oplossing. Ook bestaan er crèmes (Emla®, Lidocaïne gel®), die bij de apotheek kunnen gehaald worden en die een uurtje vooraf op de huid kunnen aangebracht worden om de prikjes minder voelbaar te maken. Na enkele uren mag u reeds make-up aanbrengen. De meeste mensen hervatten hun beroepsactiviteiten of sociale activiteiten onmiddellijk na de behandeling.

Wat zijn de nadelen van een rimpelvuller of fillers?

Bij correct gebruik van niet-permanente fillers bestaat er weinig kans dat u allergisch reageert. Mocht dit toch het geval zijn, wordt dit behandeld met een cortisonezalf of tabletten. Indien het resultaat onvoldoende is, kan enkele weken nadien meer filler worden geïnjecteerd. Ook een eventuele asymmetrie kan dan worden weggewerkt. Infecties en bloedingen zijn mogelijk. Wanneer de filler zou ingespoten worden in een bloedvat, kan dit het afsterven van een stukje huid tot gevolg hebben (necrose). Ook zijn er gevallen van blindheid beschreven. Met een zorgvuldige injectietechniek kan het risico hierop worden verminderd, maar niet volledig uitgesloten worden.

Wat is de kostprijs?

De kostprijs is afhankelijk van de hoeveelheid product die noodzakelijk is en het aantal zones dat behandeld dient te worden. Het is door de Orde van Geneesheren van België verboden om prijzen van behandeling op het Internet te publiceren.


Wenst u graag meer informatie over alle behandelingen met fillers en/of spierontspanners (of botuline toxine) in regio Kaulille? Bespreek uw anti rimpelbehandeling met Dr. Charlotte Nelissen of Dr. Gert Jeunen tijdens een uitgebreid intakegesprek.

Wenst u graag meer informatie over alle behandelingen met spierontspanners of botuline toxine in regio Kaulille? Bespreek uw anti rimpelbehandeling met Dr. Gert Jeunen en Dr. Charlotte Nelissen tijdens een uitgebreid intakegesprek.


Behandeling van overmatig zweten met spierverslappers in The Face Clinic regio Kaulille

Overvloedig zweten (hyperhydrosis) kan zowel sociaal als professioneel enorm vervelend zijn.
Patiënten die lijden aan een gelokaliseerde vorm van overvloedig zweten, zoals onder de oksels, of ter hoogte van de handpalmen of de voetzolen, kunnen succesvol behandeld worden.

Wanneer het product lokaal wordt geïnfiltreerd in de huid van de probleemzone, zal het ter plaatse de zenuwstimulatie van de zweetkliertjes blokkeren en zo de overvloedige zweetproductie stopzetten.

Vermits er enkel geïnjecteerd wordt in de huid is er geen risico om de dieper gelegen spieren en hun functie te beschadigen.
Het effect laat ook hier meestal een paar dagen op zich wachten, en blijft gedurende 3 tot 9 maanden behouden. Herhaalde injecties geven telkens hetzelfde resultaat.

De behandeling wordt goed verdragen, en gaat praktisch nooit gepaard met bijwerkingen.

Vraag raad aan uw arts indien u met deze vervelende kwaal kampt!


Botox of spierverslappers voor overmatig zweten regio Kaulille


Kom ik in aanmerking voor deze behandelingen?

 • Je hebt een leeftijd tussen 30 en 65 jaar
 • Je stoort je aan de lachrimpels ter hoogte van de ogen en/of de zorg- of fronsrimpels op het voorhoofd
 • Of je wenst een behandeling tegen overmatig zweten
 • Je bent ouder dan 65 jaar
 • Je lijdt aan de neurologische ziekte Myastenia Gravis of Syndroom van Eaton Lambert
 • Je bent zwanger of geeft borstvoeding
 • Je neemt volgende medicatie: aminoglycosiden-antibiotica, penicillamines, calciumkanaalremmers


Fillers of botuline toxine of botox voor rimpels te verminderen regio Kaulille

Hoe verloopt de procedure?

Eerst wordt tijdens een verkennend gesprek met de arts beslist welke zones behandeld worden

Make-up dient verwijderd te worden

De huid wordt grondig gereinigd

De injectieplaatsen worden gemarkeerd met een potlood

De injecties zijn kortdurend en gebeuren met een uiterst fijne naald, zodat ze doorgaans niet-pijnlijk zijn. Indien gewenst kan er eerst een verdovende crème worden aangebracht

Het spierverlammend effect treedt pas op na een tiental dagen, dus aanvankelijk is er niets te zien

Je kan het werk onmiddellijk hervatten na de behandeling


Aandachtspunten na de behandeling?

 • De eerste 2 uur na de injecties mag je NIET masseren op de injectieplaats (om het product niet te verspreiden naar naburige regios) en NIET platliggen
 • De eerste 3 dagen na de behandeling mag je NIET naar de sauna of hammam gaan

Risico’s?

Hoewel deze spierinjecties een veilige behandeling zijn, zijn er een aantal eerder zeldzame ongewenste effecten:

 • Blauwe plek op de injectieplaats: dit verdwijnt vanzelf na enkele dagen en kan gecamoufleerd worden met make-up. Eventueel kunnen ijsapplicaties helpen
 • Ongewenste spierzwakte van een naburige regio: in theorie kan het product zich verplaatsen naar een naburige spiergroep en daardoor ongewenste spierzwakte teweegbrengen (bijv. een afgezakt bovenste ooglid). Gezien het tijdelijke werkingsspectrum van het product zijn deze effecten altijd omkeerbaar en niet permanent. Er bestaan oogdruppels als antidotum.

Kostprijs van een behandeling?

De kostprijs is afhankelijk van de benodigde hoeveelheid van het product en het aantal gebieden dat behandeld dient te worden. Uw arts zal dit met u op voorhand bespreken.

Het resultaat

 • De eerste dagen na de injecties kan een tintelend gevoel in de geïnjecteerde regio worden waargenomen. Uitwendig zal er nog niets gewijzigd zijn
 • De spierzwakte en dus het effect op de rimpels is merkbaar na 10 à 14 dagen
 • De duur van het effect is afhankelijk van de hoeveelheid product en de geïnjecteerde regio. Gemiddeld blijft het effect van de behandeling 3 tot 6 maanden aanhouden
 • Er zal altijd 3 maanden gewacht worden voor een nieuwe injectiesessie uit te voeren
 • Naarmate het aantal injectiesessies toeneemt zal ook de duur van het effect toenemen en vaak ook de hoeveelheid van geïnjecteerd product afnemen


U kan bij Dr. Gert Jeunen en Dr. Charlotte Nelissen op consultatie komen in Kaulille.

Rimpels verminderen of andere aandoeningen laten behandelen in Kaulille? Tijdens een uitgebreid intakegesprek wordt uw uniek behandelplan uitgestippeld, rekening houdend met uw wensen en het te verwachten resultaat.
{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x