Spierverslappers

Spierinjecties

Gelaatsrimpels in de huid ontstaan door steeds dezelfde mimiekspieren op te spannen. De meest bekende voorbeelden zijn lachrimpeltjes naast de ogen, fronsrimpels tussen de wenkbrauwen en voorhoofdslijnen. Deze rimpels kunnen eenvoudig worden behandeld door een vloeistof te injecteren in de mimiekspieren. Deze vloeistof bestaat uit een eiwit dat spieren tijdelijk ‘verslapt’.

Het werd aanvankelijk door een Belgische wetenschapper ontdekt en het wordt reeds meer dan 20 jaar voor medische doeleinden gebruikt, voornamelijk voor oogaandoeningen (strabisme of scheelzien) en neurologische spierziekten. Sinds jaren wordt het ook voor cosmetische doeleinden gebruikt, namelijk voor het verminderen van expressierimpels. Indien het correct wordt toegepast is het een zeer effectieve en veilige behandeling.

De merknamen van de bekende producten die in The Face Clinic gebruikt worden, mogen vanuit wettelijk oogpunt niet vermeld worden (artikel 9 §1 van de wet op de geneesmiddelen van 25.03.1964).

Hoe werken deze injecties precies?

 • Het blokkeert de prikkeloverdracht van zenuwen naar spieren. Daardoor neemt de werking van de spier af.
 • Het blokkeert ook de werking van zenuwen die de klieren activeren. Daardoor neemt de klierfunctie (bvb. van zweetkliertjes) af.
 • Het effect van het product is slechts tijdelijk. Na enkele maanden herneemt de spieractiviteit weer. Dit is de reden waarom een behandeling vaak herhaald wordt.

Waarom doen we het?

 • Behandeling van gelaatsrimpels
 • Behandeling van overmatig zweten

Hoe ontstaan gelaatsrimpels?

Rimpels in het gelaat ontstaan door een combinatie van vermindering van huidelasticiteit (vaak leeftijdsgebonden), de zwaartekracht en krachtig samentrekken van verschillende mimiekspieren van het gelaat. Zo ontstaan de ‘typische expressierimpels’ die vaak een oudere, vermoeide of norse look creëren. Het product wordt geïnjecteerd in de spieren die verantwoordelijk zijn voor de expressierimpels. De belangrijkste locaties van expressierimpels zijn:

 • Kraaienpootjes / horizontale rimpels naast het oog bij het lachen
 • Denk- of zorgrimpel / verticale rimpels tussen de wenkbrauwen
 • Voorhoofdsrimpels / horizontale rimpels op het voorhoofd bij fronsen
Lachrimpels
Zorgrimpels
Voorhoofdrimpels

Behandeling van overmatig zweten

Overvloedig zweten (hyperhydrosis) kan zowel sociaal als professioneel enorm vervelend zijn.
Patiënten die lijden aan een gelokaliseerde vorm van overvloedig zweten, zoals onder de oksels, of ter hoogte van de handpalmen of de voetzolen, kunnen succesvol behandeld worden.

Wanneer het product lokaal wordt geïnfiltreerd in de huid van de probleemzone, zal het ter plaatse de zenuwstimulatie van de zweetkliertjes blokkeren en zo de overvloedige zweetproductie stopzetten.

Vermits er enkel geïnjecteerd wordt in de huid is er geen risico om de dieper gelegen spieren en hun functie te beschadigen.
Het effect laat ook hier meestal een paar dagen op zich wachten, en blijft gedurende 3 tot 9 maanden behouden. Herhaalde injecties geven telkens hetzelfde resultaat.

De behandeling wordt goed verdragen, en gaat praktisch nooit gepaard met bijwerkingen.

Vraag raad aan uw arts indien u met deze vervelende kwaal kampt!

Kom ik in aanmerking voor deze behandelingen?

 • Je hebt een leeftijd tussen 30 en 65 jaar
 • Je stoort je aan de lachrimpels ter hoogte van de ogen en/of de zorg- of fronsrimpels op het voorhoofd
 • Of je wenst een behandeling tegen overmatig zweten
 • Je bent ouder dan 65 jaar
 • Je lijdt aan de neurologische ziekte Myastenia Gravis of Syndroom van Eaton Lambert
 • Je bent zwanger of geeft borstvoeding
 • Je neemt volgende medicatie: aminoglycosiden-antibiotica, penicillamines, calciumkanaalremmers

Hoe verloopt de procedure?

Eerst wordt tijdens een verkennend gesprek met de arts beslist welke zones behandeld worden

Make-up dient verwijderd te worden

De huid wordt grondig gereinigd

De injectieplaatsen worden gemarkeerd met een potlood

De injecties zijn kortdurend en gebeuren met een uiterst fijne naald, zodat ze doorgaans niet-pijnlijk zijn. Indien gewenst kan er eerst een verdovende crème (Emla) worden aangebracht

Het spierverlammend effect treedt pas op na een tiental dagen, dus aanvankelijk is er niets te zien

Je kan het werk onmiddellijk hervatten na de behandeling


Aandachtspunten na de behandeling?

 • De eerste 2 uur na de injecties mag je NIET masseren op de injectieplaats (om het product niet te verspreiden naar naburige regios) en NIET platliggen
 • De eerste 3 dagen na de behandeling mag je NIET naar de sauna of hammam gaan

Risico’s?

Hoewel deze spierinjecties een veilige behandeling zijn, zijn er een aantal eerder zeldzame ongewenste effecten:

 • Blauwe plek op de injectieplaats: dit verdwijnt vanzelf na enkele dagen en kan gecamoufleerd worden met make-up. Eventueel kunnen ijsapplicaties helpen
 • Ongewenste spierzwakte van een naburige regio: in theorie kan het product zich verplaatsen naar een naburige spiergroep en daardoor ongewenste spierzwakte teweegbrengen (bijv. een afgezakt bovenste ooglid). Gezien het tijdelijke werkingsspectrum van het product zijn deze effecten altijd omkeerbaar en niet permanent. Er bestaan oogdruppels als antidotum.

Kostprijs van een behandeling?

De kostprijs is afhankelijk van de benodigde hoeveelheid van het product en het aantal gebieden dat behandeld dient te worden. Uw arts zal dit met u op voorhand bespreken.

Het resultaat

 • De eerste dagen na de injecties kan een tintelend gevoel in de geïnjecteerde regio worden waargenomen. Uitwendig zal er nog niets gewijzigd zijn
 • De spierzwakte en dus het effect op de rimpels is merkbaar na 10 à 14 dagen
 • De duur van het effect is afhankelijk van de hoeveelheid product en de geïnjecteerde regio. Gemiddeld blijft het effect van de behandeling 3 tot 6 maanden aanhouden
 • Er zal altijd 3 maanden gewacht worden voor een nieuwe injectiesessie uit te voeren
 • Naarmate het aantal injectiesessies toeneemt zal ook de duur van het effect toenemen en vaak ook de hoeveelheid van geïnjecteerd product afnemen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x