Rimpelvullers (fillers)

Wat zijn injecties met rimpelvullers?

Rimpelvullers zijn injecteerbare gels. Het is mogelijk deze gels in te spuiten in een rimpel zodat deze wordt ‘opgevuld’.

Waarom een rimpelvuller?

Veroudering in het gelaat gaat gepaard met verlies aan volume en het vormen van rimpels. Rimpelvullers zijn een krachtig middel om tekenen van vermoeidheid en veroudering weg te werken zonder operatie. Bovendien kan dit op een manier dat dit niet zichtbaar hoeft te zijn voor de buitenwereld en dat u uw natuurlijke expressie en uitstraling behoudt.


Wie komt in aanmerking voor deze behandeling?

Rimpelvullers zijn een belangrijk middel om het gelaat een jonger, frisser of minder vermoeid uitzicht te geven. En dit zonder operatie. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kunnen rimpelvullers gebruikt worden, hoewel de meeste patiënten een meer gevorderde leeftijd hebben. Enkel indien er te veel verslapping is opgetreden in het gelaat, zal een chirurgische ingreep of dermale peeling aangeraden worden.

Welke zones kunnen behandeld worden?

In principe kunnen rimpelvullers gebruikt worden voor het verbeteren van alle rimpels in het gelaat en om volume te herstellen waar dit door veroudering is verdwenen.

De meest voorkomende rimpels die behandeld worden zijn:

-de neus-lippen plooi (nasolabiaal plooi)
-de mondhoeken (marionetlijnen)
-de voorhoofdsrimpels
-de rokerslijnen rond de mond

De meest geschikte zones om volume toe te voegen zijn:

-de lippen
-de jukbeenderen
-groeven onder de ogen (walletjes)
-de kin.

Welke herstelperiode is noodzakelijk?

Indien er rimpels worden opgevuld is het normaal dat er een lichte zwelling optreedt op de plaats van injectie gedurende 1 of 2 dagen. Alleszins is het toegestaan om enkele uren na de behandeling make-up aan te brengen. Soms zal er ook wat blauwverkleuring te zien zijn ten gevolge van bloeduitstortingen. Het is dan ook van het grootste belang dat u uw arts inlicht indien u lijdt aan hoge bloeddruk, indien u makkelijk bloedt, of indien u bloedverdunners inneemt (zoals Aspirine®, Clopidogrel, Marcoumar®, Xarelto®, Eliquis®, Pradaxa®,...).

Hoe verloopt de procedure?

Bij een eerste consultatie zal steeds een analyse gemaakt worden van uw gelaat en zullen er foto's worden genomen. Dan wordt samen bekeken welke zwakke punten een ongunstige invloed hebben op uw uitzicht. Eens het behandelingsplan is opgemaakt duurt de injectie van de rimpelvullers zo'n 15 tot 30 minuten. U dient best op de raadpleging te komen zonder make-up. De huid wordt eerst ontsmet en vervolgens worden een tiental injecties met een fijn naaldje gegeven. Voor de meeste patiënten is plaatselijke verdoving niet nodig, hoewel dit kan op vraag. Vooral voor de lippen is dit vaak een goede oplossing. Ook bestaan er crèmes (Emla®, Lidocaïne gel®), die bij de apotheek kunnen gehaald worden en die een uurtje vooraf op de huid kunnen aangebracht worden om de prikjes minder voelbaar te maken. Na enkele uren mag u reeds make-up aanbrengen. De meeste mensen hervatten hun beroepsactiviteiten of sociale activiteiten onmiddellijk na de behandeling.

Wat zijn de nadelen van een rimpelvuller?

Bij correct gebruik van niet-permanente fillers bestaat er weinig kans dat u allergisch reageert. Mocht dit toch het geval zijn, wordt dit behandeld met een cortisonezalf of tabletten. Indien het resultaat onvoldoende is, kan enkele weken nadien meer filler worden geïnjecteerd. Ook een eventuele asymmetrie kan dan worden weggewerkt. Infecties en bloedingen zijn mogelijk. Wanneer de filler zou ingespoten worden in een bloedvat, kan dit het afsterven van een stukje huid tot gevolg hebben (necrose). Ook zijn er gevallen van blindheid beschreven. Met een zorgvuldige injectietechniek kan het risico hierop worden verminderd, maar niet volledig uitgesloten worden.

Wat is de kostprijs?

De kostprijs is afhankelijk van de hoeveelheid product die noodzakelijk is en het aantal zones dat behandeld dient te worden. Het is door de Orde van Geneesheren van België verboden om prijzen van behandeling op het Internet te publiceren.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x