Skip to main content

Rhinoplastie of neuscorrectie

Wat is een neuscorrectie precies?

Bij een neuscorrectie of rhinoplastie veranderen we de vorm van de neus operatief om esthetische en soms functionele redenen.

Wie komt in aanmerking?

Mensen met aangeboren of traumatische vormafwijkingen van de neus. De meest frequent voorkomende voorbeelden zijn:

 • Hump – knobbel

Een hump of ‘neusknobbel’ is een benige en/of kraakbenige ‘verhoging’ van de neusrug, waardoor de neus in profiel fors en vaak onfraai voorkomt. Dit kan het gevolg zijn van een neustrauma maar ook perfect aangeboren zijn.

 • Scheefstand – deviatie

Deviatie van de neus kan zich voordoen ter hoogte van het benige (bovenste) deel van de neus, hetkraakbenige (middenste) deel of ter hoogte van de neustipregio (onderste deel). Niet zelden is er een scheefstand over verschillende delen van de neus.

Scheefstand van de neus ontstaat door een breuk in het neusbeen (bijvoorbeeld door een sporttrauma). Aangeboren scheefstand is ook mogelijk. Vaak is er bij scheefstand van de uitwendige neus ook scheefstand van het neustussenschot, dat eveneens moet worden aangepakt.

 • Overprojectie – te grote neus – ‘high tension nose’

Indien de benige en/of kraakbenige structuren van de neus te prominent zijn ontwikkeld, neemt de neus grote afmetingen aan. Vaak gaat dit gepaard met neusverstoppingsklachten door versmalling van de neusingang.

 • Neustip

De vorm van de neustip wordt bepaald door de vorm en positie van de neusvleugelkraakbeenderen (alaire kraakbeenderen), het kraakbenige neusseptum en –dorsum en de overliggende huid. Bij vormafwijkingen van deze structuren kan de tip onfraai voorkomen. Dit leidt in sommige gevallen tot neusverstoppingsklachten.

Je neus veranderen zonder ingreep?

Sommige patiënten willen de vorm van hun neus veranderen zonder ingreep. Dit kan door een gel te injecteren, bijvoorbeeld net boven een hump, om de neusrug rechter te maken en de knobbel op de neus minder te doen opvallen. Andere mensen vertonen zo’n dikke huid op de neus, dat er met cortisone injecties kan gewerkt worden. Dit komt wel eens voor indien er veel oedeem achterblijft na een ingreep.

Krijg ik een 3D-simulatie te zien?

Dankzij VECTRA zijn we in staat een computersimulatie uit te voeren voor de operatie. Jouw foto’s worden digitaal bewerkt terwijl je erbij zit om een mogelijk resultaat te tonen. Dit helpt enorm om je wensen te begrijpen en om realistische resultaten te voorspellen.

Hoe gebeurt een neuscorrectie?
 • Een rhinoplastie wordt uitgevoerd in de operatiezaal van het ziekenhuis onder algemene anesthesie.
 • Er bestaan 2 technieken:
  • Gesloten techniek
   • Alle incisies liggen in de neus, onzichtbaar voor het oog.
   • Toegepast bij correctie van het neusdorsum (verwijderen hump, rechtzetten neusbeenderen, …) zonder uitgebreid werk aan neustipregio en/of kraakbenig neusdorsum.
  • Open techniek (externe rhinoplastie)
   • Incisie ter hoogte van de columella (neusbrug), verlengd naar inwendige incisies.
   • Biedt bredere toegang voor uitgebreid tipwerk en/of aanpassingen van het kraakbenige middenste deel van het neusskelet.
 • Neustamponnade: Op het einde van de ingreep, na sluiten van alle incisies, wordt de neus lichtjes opgestopt met een dunne gaastampon gedrenkt in zalf. Het hoofddoel hiervan is het beperken van bloedverlies en het reduceren van zwelling. De gaastampon wordt na 24 uur verwijderd.
 • Neuskapje (spalk): We eindigen met het aanbrengen van een speciaal kapje uit kunststof op het neusdorsum (neusrug), ter ondersteuning van het skelet en ter reductie van zwelling van de huid en weke delen van de neus. Dit blijft 1 week ter plaatse en wordt poliklinisch verwijderd.         
Voorbereiding van een neuscorrectie?
 • Je komt eerst op raadpleging.
 • Er wordt een anamnese afgenomen, je vertelt je klachten en/of wensen.
 • Er wordt een klinisch onderzoek, inclusief neusendoscopie, uitgevoerd.
 • Er worden foto’s gemaakt. Aan de hand van deze foto’s worden de problemen beschreven en oplossingen voorgesteld.
 • Er wordt een doorgankelijkheidsmeting van de neus (rhinometrie) uitgevoerd.
 • Indien een concrete planning gewenst is, wordt een operatiedatum vastgelegd.
 • Om privacy en rust pre- en postoperatief te garanderen, kies je best voor een eenpersoonskamer. Let wel: Er kunnen supplementen aangerekend worden door het ziekenhuis indien je verblijft op een eenpersoonskamer. Indien gewenst kan een prijssimulatie worden aangevraagd bij de facturatiedienst. Vraag ook na bij je hospitalisatieverzekering of deze supplementen worden terugbetaald.
Hoe ziet de dag van de operatie eruit?
 • Je komt nuchter (niet eten, drinken of roken) naar het ziekenhuis. Het uur van de opname wordt daags tevoren doorgebeld door de opnamedienst. De ingreep start 1 à 2 uur na opname.
 • Gelieve geen make-up aan te brengen. Juwelen, contactlenzen en piercings dienen verwijderd te worden. Er is een locker voor waardevolle spullen op de kamer.
 • Je wordt van de kamer naar de voorbereidingsruimte van het operatiekwartier gebracht.
 • De chirurg komt je groeten in de voorbereidingsruimte en bespreekt kort de ingreep, antwoordt op eventuele last-minute vragen.
 • De operatieduur varieert van 60 tot 150 minuten, afhankelijk van de ingreep.
 • Je ontwaakt in de operatiezaal en verblijft in de verkoeverruimte (recovery) tot de anesthesist je ontslaat naar de kamer.
 • Door de neustamponnade (‘neuswieken’) kan je niet ademen door de neus en ben je verplicht te ademen door de mond. Dit verloopt spontaan, maar wordt vaak als onaangenaam beschouwd.
 • De eerste 24 uur na de ingreep kan de neus lichtjes sijpelen. Om dit op te vangen wordt een kompres onder de neus gekleefd (‘neussnorretje’). Dit mag je even verwijderen bij het eten en drinken.
 • De verpleegkundige van de afdeling komt je begroeten als je terug op de kamer bent.
 • De chirurg komt je groeten op de kamer en geeft uitleg over hoe de ingreep verlopen is op het einde van zijn operatieprogramma.
 • Meestal blijf je 1 nacht overnachten in het ziekenhuis. Soms is een daghospitalisatie mogelijk.
Hoe ziet de postoperatieve fase eruit?
 • De dag na de ingreep kunnen de neuswieken (neustamponnade) verwijderd worden op de raadpleging (detamponnade).
 • Lichte sijpeling van de neus is vaak onvermijdelijk na detamponnade. De meeste mensen voelen zich echter veel beter en opgelucht.
 • Door het breken van de neusbeenderen is het optreden van ‘blauwe ogen’ (orbitale ecchymose) onvermijdelijk. Indien dit erg uitgesproken is blijf je best binnen de eerste week en draag je een zonnebril bij verlaten van het huis. De blauwe plekken verdwijnen snel en spontaan en zullen afzakken naar de wangen. Het aanbrengen van ijs en zalf is niet zinvol en wordt afgeraden.
 • De neusademhaling is meestal niet optimaal de eerste week na de ingreep door zwelling en korstvorming. Pas na het verwijderen van de septumplaatjes (splints) zal de ademhaling verbeteren en korstvorming verminderen.
 • Mits adequate pijnstilling is een neuscorrectie geen pijnlijke ingreep.
 • Postoperatieve medicatie:
  • Pijnstilling: Paracetamol, Ibuprofen of Diclofenac
  • Antibiotica gedurende 5 à 7 dagen.
  • Aanbrengen van zalf: Terra-Cortril suspensie, 3 à 6 keer per dag vooraan in de neus. Dit ter preventie van infectie en korstvorming en ter bevordering van wondheling.
  • Neusspoelingen met fysiologisch water.
 • Je mag niet krachtig snuiten de eerste week na de ingreep.
 • Na een week worden de externe splint (neuskapje) en de steristrips verwijderd op de raadpleging. Indien nodig worden ook septumplaatjes en hechtingen verwijderd.
 • Sporten is verboden gedurende 2 weken. Contactsporten zijn verboden gedurende 6 weken.
 • Het werkverlet is 2 weken.
 • Nacontroles vinden plaats na 1 maand, na 6 maanden, vroeger bij klachten of problemen.
Wat met mogelijke complicaties?
 • Abnormaal bloedverlies: De neus is goed doorbloed. Indien een bloedvat gekwetst wordt, kan dit nabloeding veroorzaken. De neus moet dan getamponneerd worden.
 • Infectie: Tijdens en na de ingreep kunnen bacteriën een infectie veroorzaken. Tekens van infectie zijn: koorts, roodheid van de neuspunt, malaise (zich erg ziek voelen), etterig verlies uit de neus.
 • Septumperforatie: Indien het slijmvlies in de neus aan beide kanten gekwetst wordt, kan er een gaatje in het neustussenschot ontstaan.
 • Een ontevreden patiënt: Indien het resultaat van de ingreep niet overeenkomt met de wensen en verwachtingen van de patiënt of indien er abnormale genezingsproblemen optreden, kan een nacorrectie of revisie nodig zijn.
Worden er foto’s genomen?

Bij elke patiënt worden foto’s voor en na de ingreep gemaakt. Ter bescherming van de privacy van patiënten en omwille van wettelijke regels worden er geen pre- en postoperatieve foto’s van patiënten getoond.

Het resultaat van de behandeling?

Bij het verwijderen van het neuskapje en de steristrips, ongeveer een week na de ingreep, kan je al in grote mate zien welke veranderingen er zijn aangebracht (bijvoorbeeld verlaging van de neusrug). Door zwelling van de huid zijn fijne wijzigingen (bijvoorbeeld tipverfijning) pas na enkele weken tot maanden duidelijk. Er wordt aangenomen dat de neus zijn definitieve vorm heeft na ongeveer een jaar. Zelfs dan kunnen nog subtiele veranderingen optreden. 

Neem gerust contact op
voor jouw neuscorrectie!

Wil ook jij je neus graag laten corrigeren? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je bent altijd welkom bij The Face Clinic!